Vår nye app "Fangst" - til nytte for fiskere og forskere!
Vår nye app "Fangst" - til nytte for fiskere og forskere!

I forbindelse med vårt merkeprosjekt, har vi utviklet en egen app som kan brukes på android og apple-produkter.  Appen vil også være nyttig for fiskere.  Google har lansert for android, apple kommer om kun få dager.  Formålet med appen er først og fremst å samle inn data og sende en rapport med nødvendig informasjon til merkeeiere.  Vi har også gitt fiskeren mulighet til å samle inn sine egne data og på den måten føre dette inn i for eksempel fiskedagbok, i etterkant av turen.

Nå ved lansering, er det kun Sandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk (SFFAL) sine merker som kan registreres.  Vi vil tilby andre merkeeiere å benytte denne appen for å motta rapporter, etter nærmere avtaler.

Her fyller du inn data og sender inn rapporten.
Her fyller du inn data og sender inn rapporten.

Appen har valg mellom å rapportere fangst av laks, sjøørret, sjørøye, havabbor og ørret.  Videre registreres id-nr på merket fisk, fangstdato, sted, lengde og vekt på fisken og om fisken er satt ut igjen eller ikke.  Vi har også lagt inn ett fritekstfelt hvor annen informasjon kan rapporteres, f.eks om fisken hadde lus, var utgytt, blank, farget osv.

Når flere merkeeiere/prosjekter legges inn  i appen, velges rett merkeeier i en enkel drop-meny.

I tillegg til å rapportere merket fisk, kan den også brukes som en personlig rapportering av umerket fisk. Det oppgis da ikke noen opplysninger om merket, men det fylles i de andre feltene. I tillegg legges inn egen epostadresse i felt for dette. Rapporten sendes da også til oppgitt e-postadresse.  Fiskeren vil da kunne bearbeide/kartotekføre dataene i egen fangstdagbok, om ønskelig, etter endt fisketur.  Fiskere som ønsker å rapportere til seg selv umerket fisk, kan legge inn egne notater i merknadsfeltet, som ønskes loggført.  

I kartet kan du lett plotte inn fangstområdet
I kartet kan du lett plotte inn fangstområdet

Appen er tilgjengelig for androidFor apple vil den være tilgjengelig i løpet av få dager.  Vi vil understreke det ikke innhentes noen form for personopplysninger!

For Android:
Last ned appen her

For Apple:
Kommer i løpet av få dager!

Vi er glade for alle rapporter vi har mottatt om gjenfangst av merket sjøørret.  I den forbindelse ønsker vi å minne om vi trenger ID-nummeret som også står på floymerket som er festet i fiskens ryggfinne og fargen på merket.  Dette sammen med stedsangivelser hvor den er fanget og dato, er de fire viktigste tingene vi trenger å vite.  Deretter om det er mulig, lengde og vekt på fisken.

Merkene har ett ID-nummer på ene siden. Motsatt side vår e-postadresse for å kunne rapportere via e-post for dem som ikke har vår fangst-app.
Merkene har ett ID-nummer på ene siden. Motsatt side vår e-postadresse for å kunne rapportere via e-post for dem som ikke har vår fangst-app

For å raskest mulig dokumentere data, ta gjerne ett bilde av merket/nummeret og mål gjerne lengden på fisken også.  Deretter kan du i fred og ro, legge inn dataene på vår app "Fangst", eller notere ned, så du kan melde fra på e-post når du kommer hjem.

Til høyre, ser du hvordan merkene ser ut.

SFFAL startet merking av sjøørret i Sandefjord Kommune i 2016, i samarbeid med Akvaplan Niva. Vi har startet merkingen i Istrevassdraget.  Farge på disse merkene er grønne.

Tilbakemelding på fanget fisk som er merket er veldig viktig for oss.

floy

Ved fangst av merket fisk, kan du bruke vår app "Fangst" eller rapportere via e-post.

I kommende år, vil vi merke et stort antall fisk fra flere vassdrag i Sandefjord. Vi vil løpende informere om våre prosjekter.

Skitt fiske!