FANGST & MERKING

Applikasjon

Les mer og last ned vår merke applikasjon FANGST

Merking

Les mer om Merking og kartlegging av sjøørretens vandringsmønster i Vestfoldaliqua.

Rapporter

Dokumenter og rapporter publisert av SFFAL. Du vil også finne arkivfiler over bilder og annen media.

FANGST APPLIKASJON

Applikasjonen er utviklet på oppdrag fra Sandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk (SFFAL). Formålet er å kunne innrapportere gjenfangst av merket fisk og som en personlig fangstrapport. Applikasjonen kan benyttes av flere organisasjoner og prosjekter.

Fangst

Apple

NYHETER

MiljøDNA fra Goksjø

Med bakgrunn fra Horten Natursenter sitt prøvefiske i Goksjø, samt rykter om nye arter i vannet, ble det i 2018 tatt ut vannprøver for registrering av arter ved bruk av MiljøDNA analyse. Totalt 12 prøver. Les mer…

Bekkene ryddes

Den seneste tiden, er det fjernet mange oppgangshindre i bekkene våre.  Spesielt Tore og Christian har vært mye ute for å følge med på hvordan situasjonen er, også med tanke på oppgang av fisk.  Under Les mer…