Vi er glade for alle rapporter vi har mottatt om gjenfangst av merket sjøørret.  I den forbindelse ønsker vi å minne om vi trenger ID-nummeret som også står på floymerket som er festet i fiskens ryggfinne og fargen på merket.  Dette sammen med stedsangivelser hvor den er fanget og dato, er de fire viktigste tingene vi trenger å vite.  Deretter om det er mulig, lengde og vekt på fisken. 

Merkene har ett ID-nummer på ene siden. Motsatt side vår e-postadresse for å kunne rapportere via e-post for dem som ikke har vår fangst-app.

Merkene har ett ID-nummer på ene siden. Motsatt side vår e-postadresse for å kunne rapportere via e-post for dem som ikke har vår fangst-app

For å raskest mulig dokumentere data, ta gjerne ett bilde av merket/nummeret og mål gjerne lengden på fisken også.  Deretter kan du i fred og ro, legge inn dataene på vår app «Fangst», eller notere ned, så du kan melde fra på e-post når du kommer hjem.

Til høyre, ser du hvordan merkene ser ut.

Kategorier: Uncategorized