Vi lanserer «Fangst» – en app for fiskere og forskning!

Vår nye app "Fangst" - til nytte for fiskere og forskere!
Vår nye app "Fangst" - til nytte for fiskere og forskere!

I forbindelse med vårt merkeprosjekt, har vi utviklet en egen app som kan brukes på android og apple-produkter.  Appen vil også være nyttig for fiskere.  Google har lansert for android, apple kommer om kun få dager.  Formålet med appen er først og fremst å samle inn data og sende en rapport med nødvendig informasjon til merkeeiere.  Vi har også gitt fiskeren mulighet til å samle inn sine egne data og på den måten føre dette inn i for eksempel fiskedagbok, i etterkant av turen.

Nå ved lansering, er det kun Sandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk (SFFAL) sine merker som kan registreres.  Vi vil tilby andre merkeeiere å benytte denne appen for å motta rapporter, etter nærmere avtaler.

 

Her fyller du inn data og sender inn rapporten.
Her fyller du inn data og sender inn rapporten.

Appen har valg mellom å rapportere fangst av laks, sjøørret, sjørøye, havabbor og ørret.  Videre registreres id-nr på merket fisk, fangstdato, sted, lengde og vekt på fisken og om fisken er satt ut igjen eller ikke.  Vi har også lagt inn ett fritekstfelt hvor annen informasjon kan rapporteres, f.eks om fisken hadde lus, var utgytt, blank, farget osv.

Når flere merkeeiere/prosjekter legges inn  i appen, velges rett merkeeier i en enkel drop-meny.

I tillegg til å rapportere merket fisk, kan den også brukes som en personlig rapportering av umerket fisk. Det oppgis da ikke noen opplysninger om merket, men det fylles i de andre feltene. I tillegg legges inn egen epostadresse i felt for dette. Rapporten sendes da også til oppgitt e-postadresse.  Fiskeren vil da kunne bearbeide/kartotekføre dataene i egen fangstdagbok, om ønskelig, etter endt fisketur.  Fiskere som ønsker å rapportere til seg selv umerket fisk, kan legge inn egne notater i merknadsfeltet, som ønskes loggført.  

I kartet kan du lett plotte inn fangstområdet
I kartet kan du lett plotte inn fangstområdet

Appen er tilgjengelig for androidFor apple vil den være tilgjengelig i løpet av få dager.  Vi vil understreke det ikke innhentes noen form for personopplysninger!

For Android:
Last ned appen her

For Apple:
Kommer i løpet av få dager!