Den seneste tiden, er det fjernet mange oppgangshindre i bekkene våre.  Spesielt Tore og Christian har vært mye ute for å følge med på hvordan situasjonen er, også med tanke på oppgang av fisk.  Under disse turene er det funnet flere «propper» hvor fisken vil ha store problemer å komme forbi.

Foreløpig er det ikke observert mye gytefisk på bekkene.  De venter nok fortsatt på litt nedbør og mer vann før de går ordentlig på.  Men, det positive etter en varm og tørr sommer, er antall yngel som er observert, vi fryktet det kunne vært verre.

I dag var vi fire stykker som fjernet noen hinder i Brønnumbekken, slik at fisken nå får tilgang til de øvre områdene av bekken.  Ofte ikke så mye som skal til, men motorsag var ett godt verktøy å ha med, når større stokker skulle fjernes.  Etter etter ett par timers jobb, er det nå fri ferdsel for fisken også i dette området!

Vil du hjelpe oss?  Ta kontakt og følg oss på Facebook!

Her noen bilder som viser før og etter fjerning av ett av hindrene.

Her har det tettet seg i løpet av høsten, så fisken vil få problemer å komme forbi.

Her har det tettet seg, så fisken vil få problemer å komme forbi.

Motorsag er kjekt verktøy for å løsne opp i slike hindre.

Motorsag er kjekt verktøy for å løsne opp i slike hindre.

Her har nå fisken fått fri ferdsel videre mot gytestrekkene lenger opp i bekken.

Her har nå fisken fått fri ferdsel videre mot gytestrekkene lenger opp i bekken.