Flere i SFFAL har vært veldig aktive ute i bekkene i høst. Det har vært bekkevandring for å registrere hvor fisken gyter og registrert gytende fisk. I tillegg også fangst av sjøørret i forbindelse med merkeprosjektet vårt.

I bekkene er det observert færre store fisker enn tidligere år. Tendensen har vært slik de siste 3-4 årene. – Det jeg har sett, er flere enslige hunnfisker i gytegropene som står klare uten noen hanner i nærheten. På disse plassene ser vi også mye hegre, kan Christian rapportere etter høstens turer i flere av bekkene. Han kan også fortelle det i gyteområder det normalt kan ses 10-15 fisk stå å grave, nå kanskje bare står 2-3 stykker. Men på tross av det unormale enkelte strekker, er det normal gyteaktivitet i andre bekker, men vi mener det er en sterk nedgang, noe som muligens kan komme av unormal tørr sommer og høst med lite nedbør. Tørkesommeren for fire år siden, kan også ha innvirkning på antall små hannfisker.

I forbindelse med merkeprosjektet, så er det også siste dagene fanget fisk som er blitt merket. I går merket vi 11 sjøørreter, som fikk hvert sitt floy-tag merke. Vi har benyttet stor-ruse med ledegarn og dette har gått veldig greit de dagene dette er satt. Vi hadde en liten «flomtopp» i Istrevassdraget for ca en uke siden, men vannføringen sank i løpet av snaue to døgn, ned igjen til ca 2 kubikk i sekundet, noe som er veldig lite til å være denne årstiden. Fangsten i dag bestod av 3 stk utgytte på 41/44/51 cm. 3 stk blankfisker 32/32/33 cm, og 5 hannfisker 35/40,5/38/58/34 cm.

SFFAL har innhentet nødvendige tillatelser, og starter nå opp også ett prosjekt, for å ta ut mink i forbindelse med vassdragene i Sandefjord ved utsetting av feller. Vi har fått med oss noen ivrige jegere som vil utføre denne jobben på vegne av oss. De har allerede tatt ut ett mindre antall mink og vi vil komme med mer informasjon om dette prosjektet senere.

Kategorier: Generell Info