Litt om foreløpige rapporter vi har mottatt

Vi startet med merking av fisk høsten 2016.  Vi har nå samlet dataene vi så langt har fått inn via appen.  Vi vet ikke noe om brukerne og hvem de er, men ut fra kommentarer i merknadsfeltet antar vi hovedandelen av brukerne er sportsfiskere som fisker med flue.

Så langt er det merket 88 fisk fra Istrevassdraget. Dette innebærer da også fisk fra vassdragene Virik og Marum, da det merkes utgående fisk fanget i Hemkilen etter gyting. Totalt er det registrert 5 gjenfangster av merket fisk. 3 i Sandefjordsfjorden, 1 i Mefjorden og 1 i Viksfjord. app forside fangstapp

Matererialet er selvfølgelig alt for tynt til å trekke noen konklusjoner, men det kan tyde på at fisk fra andre fjordsystemer bruker Istrevassdraget som gyteområdet eller at fisken vandrer mer enn man har trodd i perioden den oppholder seg i saltvann. Flere rapporter tyder jo også på dette siste. Innmelding av merket fisk er derfor svært viktig.

Fangstapplikasjonen gir oss også muligheten til å registrere fisk som ikke er merket. Dette gir oss opplysning om hva vi får av fisk og hva som settes ut igjen. Det gir oss også informasjon om størrelser og vekt. Foreløpig er som nevnt materialet vårt alt for tynt, men det gir noen signaler.

Av de rapporter som er kommet inn på umerket fisk, ser vi at snittlengden ligger på 37,4 cm – noe som nærmer seg 500 gram i snitt hvis fiskens kondisjonen er ok.

82% av fanget fisk som er rapporter, er satt ut igjen og av de som er tatt livet av, er det flere som oppgir skadet fisk som årsak. Største registrerte fisk er på 65 cm og den var merket. Den ble også fanget i Sandefjordsfjorden og sluppet ut igjen. Det er registrert 8 fisker over 50 cm, 2 av dem er på over 60cm.

Det er videre registrert 1 Havabbor nede i Portør på 2,1 kg. Havabborregistreringer skal inn til NMBU som også ligger inne på appen.

Vi vil takke alle som har tatt i bruk appen og sender oss fangstdata. Det betyr utrolig mye for både for forskingen og som bakgrunnsstoff for mange prosjekter.

Last ned appen folkens og bruk den! Fangstdata kan også sendes oss på mail.  Du finner informasjon om appen her.

Kategorier: Rapporter