Garn som er satt ut for å fiske sjøørret er som kjent ikke lov.  Ofte er det sportsfiskere som oppdager slike langs kysten.  Rette instanser å varsle er da Statens Naturoppsyn (SNO) og/eller politiet.  Ofte gjøres dette, men responsen fra disse to etatene kan ofte være negative pga manglende ressurser og kapasitet.


Dette er svært frustrerende og det føles at problemet ikke taes alvorlig nok av myndighetene. Tid, mannskap og prioriteringer er ofte unnskyldningen på manglede oppfølging av slike varsler, men det bør ikke stoppe oss som bryr oss om sjøørreten, å fortsette å varsle. Overskriften her, skal vi ikke prøve å besvare – men uten sportsfiskere som hele året valfarter kysten, tror vi det ville vært mange uoppdagede garn og kanskje også enda flere av dem.

Vi i SFFAL har tatt opp denne problematikken ved flere anledninger med myndighetene. Vi mener det må settes inn vesentlig mer ressurser på dette området. Det brukes tross alt betydelige offentlige midler på habitatforbedrende tiltak i gytebekkene, både i Vestfold og andre fylker. Det hjelper imidlertid ikke å ha lover og regler, dersom ingen ivaretar lovverket og kontrollerer det etterfølges.

Vi har på ny etterlyst mer info fra SNO vedrørende deres aktivitet vedrørende problemet. Tilbakemeldingen fra SNO i Vestfold, er så langt i 2019; de fått inn 1 melding om ulovlig garn. Resultat ble 3 beslaglagte garn.

Når det gjelder SNO i Vestfold er det normalt Jørn H. Lindseth som håndterer denne type varsler.  I hans fravær er Espen Fjeld hans stedfortreder.  Vi vil derfor opplyse det i Vestfold er SNOs lokalkontor i Tønsberg som kan kontaktes dersom en finner ulovlige garn.  Dette kan gjøres på telefon 90198258 (Lindseth) eller til 46960982 (Fjeld).  Dersom disse ikke svarer eller kan respondere på varslingen, er det bare å ringe politiet på 02800.  Vi oppfordrer også alle som melder fra via telefon, å følge opp via e-post i ettertid.  Still spørsmål, hva er gjort og hva ble resultatet.  Skriftlig varsling må loggføres, om den er via e-post eller appen «Ulovlige garn» – som vi oppfordrer alle å laste ned på telefonen.

Vi i SFFAL har skaffet oss en god kontakt lokalt med politiet.  Vi har derfor en fast prosedyre som ser ut til å fungere ved meldinger om ulovlige garn;
– Vi ringer først SNOs lokalkontor i Tønsberg
– Hvis SNO ikke svarer/kan respondere, ringer vi vakthavende hos politiet.
– Dersom ingen av disse har ressurser/kapasitet til der og da å undersøke nærmere, ber vi politiet om tillatelse til å trekke garnet.  Samtidig dokumenterer vi tid/sted og tar også bilder i tillegg.  Vi avtaler samtidig hva som skal gjøres med garn som vi har trukket, om de skal leveres inn til politiet eller om vi skal destruere dem selv.

Dersom man inngår en slik avtale med politiet er dokumentasjon viktig.  Vi vil ikke oppfordre til å ødelegge og skade andres eiendom, som ett garn er.  Husk også dokumentasjon, da saken kan få ett etterspill, dersom politiet ønsker å etterforske saken videre.

Ulovlig garn kan fange mye fisk – fisk som ikke en gang blir mat. Dette garnet har tydeligvis stått i flere dager.

I og med vi arbeider lokalt i Vestfold, blir våre erfaringer hva vi erfarer lokalt.  Men det å varsle om ulovlige garn er viktig.  Som nevnt tidligere, bør alle sportsfiskere laste ned appen «Ulovlige Garn» som finnes både for android og apple.  Her ligger det også oppdaterte regler om garnfiske.  Husk det også finnes lovlige garn langs vår langstrakte kyst, så sett deg inn i reglene!

Første tegn på ett ulovlig garn er i de fleste tilfeller, manglende merking.  Er ikke garnet merket, er det ulovlig.

Her finner du SNOs oversikt over lokalkontorer – lagre kontaktinformasjon til ditt lokalkontor på telefonen, ring dem om du finner ulovlige garn!

Vi håper slike syn kan bli borte for godt langs kysten!

Vi i SFFAL har siste årene, jevnlig fått meldinger om ulovlige garn.  Vi prøver dersom vi har tid, å sjekke ut slike meldinger, men i veldig mange tilfeller oppfordrer vi melderen til å kontakte SNO og/eller politiet i tillegg.  Kontakt oss gjerne, men meld samtidig fra til SNO og/eller politiet!  Vi arbeider frivillig og har ikke ubegrenset med fritid å bruke – selv om vi forsøker så godt vi kan. 

Nå håper vi alle får en fin vår, godt vårfiske og mange fine turer ut langs kysten.  Lik og følg oss på facebook, så skal vi forsøke å informere der når vi trenger litt ekstra hjelp i bekkene!

Tore Guthu
Leder SFFAL

Kategorier: Miljø