Prosjekter

Her vil vi komme med informasjon om våre pågående og fremtidige prosjekter.  I tillegg vil vi også legge ut informasjon om eksterne prosjekter vi er involvert i.

Etter kommunesammenslåingen er det kommet til nye vassdrag i vårt distrikt. Her har vi startet med registreringsarbeid i henhold til Sjøørretprosjektet i Vårnesbekken, Melsombekken og Rakkevikbekken.  Vi vil også se nærmere på våre nye lakseførende vassdrag.

Vi har også startet arbeidet med å legge en plan for Holtanbekken, og i samarbeid med Sandefjord Kommune er det påbegynt ett forprosjekt vedrørende Haslebekken.

Vi ønsker også å se nærmere på våre nye lakseførende vassdrag.