RAPPORT FRA APPLIKASJONEN FANGST

Litt om foreløpige rapporter vi har mottatt

Vi startet med merking av fisk høsten 2016.  Vi har nå samlet dataene vi så langt har fått inn via appen.  Vi vet ikke noe om brukerne og hvem de er, men ut fra kommentarer i merknadsfeltet antar vi hovedandelen av brukerne er sportsfiskere som fisker med flue.

(mer…)

MiljøDNA fra Goksjø

Med bakgrunn fra Horten Natursenter sitt prøvefiske i Goksjø, samt rykter om nye arter i vannet, ble det i 2018 tatt ut vannprøver for registrering av arter ved bruk av MiljøDNA analyse. Totalt 12 prøver. Oppdraget ble utført av Nina. Sffal har bidratt i det praktiske arbeidet og blitt kurset i prosedyrene rundt vannprøveuttak og filtreringsprosesser. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Goksjø grunneierlag, Vestfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestfold, Sandefjord kommune og Sffal.

(mer…)