Vi er glade for alle rapporter vi har mottatt om gjenfangst av merket sjøørret.  I den forbindelse ønsker vi å minne om vi trenger ID-nummeret som også står på floymerket som er festet i fiskens ryggfinne og fargen på merket.  Dette sammen med stedsangivelser hvor den er fanget og dato, er de fire viktigste tingene vi trenger å vite.  Deretter om det er mulig, lengde og vekt på fisken.

Merkene har ett ID-nummer på ene siden. Motsatt side vår e-postadresse for å kunne rapportere via e-post for dem som ikke har vår fangst-app.
Merkene har ett ID-nummer på ene siden. Motsatt side vår e-postadresse for å kunne rapportere via e-post for dem som ikke har vår fangst-app

For å raskest mulig dokumentere data, ta gjerne ett bilde av merket/nummeret og mål gjerne lengden på fisken også.  Deretter kan du i fred og ro, legge inn dataene på vår app "Fangst", eller notere ned, så du kan melde fra på e-post når du kommer hjem.

Til høyre, ser du hvordan merkene ser ut.

SFFAL startet merking av sjøørret i Sandefjord Kommune i 2016, i samarbeid med Akvaplan Niva. Vi har startet merkingen i Istrevassdraget.  Farge på disse merkene er grønne.

Tilbakemelding på fanget fisk som er merket er veldig viktig for oss.

floy

Ved fangst av merket fisk, kan du bruke vår app "Fangst" eller rapportere via e-post.

I kommende år, vil vi merke et stort antall fisk fra flere vassdrag i Sandefjord. Vi vil løpende informere om våre prosjekter.

Skitt fiske!