GENERELL INFORMASJON

Etter sammenslåingen med Stokke og Andebu har kommunen fått flere nye sjøørretførende bekker. Vi har også fått større vassdrag som er lakseførende. Totalt har vi 4 laks og sjøørretførende vassdrag og 13 hovedvassdrag som regnes som rene sjøørretbekker. Ved siden av dette er det flere sidevassdrag som også er sjøørretførende og Merkedamselva har flere slike. Produksjonspotensiale er stort i Sandefjord kommune og sjøørretfiske i sjøen og de større vassdragene har stor verdi. Med riktig forvaltning kan Sandefjord bli et Danmarks Fyn i miniatyr.
Det er flere aktører som forvalter og gjør tiltak i vassdragene. Sandefjord Jeger og fiskerforening driver med tiltak i Unnebergbekken. Rovebekkens venner har sitt arbeidsområde i Rovebekken. Grunneierenes fiskerforening forvalter Hagenesvassdraget inkl. Svartåa og Skorgeelva. Her kan du få kjøpt fiskekort for laks og sjøørret. Merkedamselva forvaltes av Auli elvelag. Også her får du kjøpt fiskekort, men det gjelder bare for sjøørret.
Sandefjord forvaltningsråd for anadrom laksefisk er involvert i de resterende vassdragene. Til nå har vi gjort tiltak i Istrevassdraget m/sidebekker, Marumbekken, Virikbekken, Djupsundbekken og Hasle -bekken. Det er også laget en ferdig plan for Brønnumbekken i samarbeid med grunneier som starter opp i 2019. Vi starter også opp en planarbeide for Vårnesbekken nå i år, så det er nok å ta tak i.
Målet må være å få flere interesserte med på laget. Spesielt i de nye områdene i kommunen. Da vil vi få satt tingene på plass raskere til glede for alle. Sffal har ingen mulighet til å klare denne utfordringen alene, så her trenger vi hjelp både fra grunneiere og frivillige. Skulle det være noen som leser dette og er interessert er det bare å ta kontakt med oss. Vi bistår gjerne med det vi kan.