MiljøDNA fra Goksjø

Med bakgrunn fra Horten Natursenter sitt prøvefiske i Goksjø, samt rykter om nye arter i vannet, ble det i 2018 tatt ut vannprøver for registrering av arter ved bruk av MiljøDNA analyse. Totalt 12 prøver. Oppdraget ble utført av Nina. Sffal har bidratt i det praktiske arbeidet og blitt kurset i prosedyrene rundt vannprøveuttak og filtreringsprosesser. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Goksjø grunneierlag, Vestfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestfold, Sandefjord kommune og Sffal.

(mer…)