Djupsundbekken

Djupsundbekken er en liten bekk på snaue 300 meter og ligger syd for Kastet avfallstasjon. Tross sin beskjedne lenge har den etter utlegg av gytegrus blitt en god produksjonsbekk for sjøørret.

I 2013 elfisket vi hele bekkens lengde og fant kun 4 årsyngel (0+).  Etter elfisket samme år, la vi ut gytegrus.  I 2015 elfisket vi på nytt og fant da på ca 30 meters strekke av bekken, 90 yngel, både 0+ og 1+ (fjorårets yngel).  I 2017 så vi bla hegre som hadde etablert seg i bekken.  Vi gjorde da enkle tiltak for å gi yngelen mest mulig skjul og ser nå (høst 2018) dette også gir gode resultater.  Her har vi ved enkle tiltakt fått gode resultater.  

Vi har ingen nye prosjekter på gang i denne lille bekken, men holder tilsyn med den og vil vedlikeholde med utlegg av grus ved behov.  Vi anser bekken som viktig på tross av sin lille størrelse da vi aldri har opplevd den tørrlagt.

Eivind Berulfsen filmet under i 2014 under høstens gyting etter det var lagt ut grus i bekken.  Du kan se filmen her