BEKKENE I SANDEFJORD

DJUPSUNDBEKKEN

Ønsker du å gi et lite bidrag ? Vipps til 25077 eller send til kontonr. 1503.78.13807


Djupsundbekken er en liten bekk på ca. 200meters lengde. Fra å være nærmest fisketom, ble det lagt ut gytegrus i 2015. Nå produserer den lille bekken meget bra, men det er på tide å gjøre noen tiltak igjen. Bekken starter som åpen bekk fra et rør som har forbindelse med en overvannskum. Rørgata er ca. 70 meter. Planen er å fjerne røret og lage en åpen bekk i en sløyfe opp til overvannskummen. Det vil gi ca. 100 -120 meter ekstra gytebekk. Planen er videre å lage noen djuphøler i den delen vi allerede har lagt ut grus, samt supplere opp med noe mer grus og stein. Bekken er som nevnt liten og grunn. Dette gjør yngelen lett tilgjengelig for predasjon.
Vi har minkfeller ute og en flink mann til å røkte disse. Hegrer er også flinke til å ta for seg. Vi vil derfor bygge flere broer over bekkeløpet, som gir noe beskyttelse fra oven. Bekkekantene er svært lave i denne bekken, hvilket gjør at Hegra ikke kommer under broene og får tak i fisk. Bekken er ved siden av Haslebekken eneste bekk som produserer yngel til Mefjorden og renner ut i et verdifullt deltaområde innerst i fjorden.