Engabekken og Røysebekken er to mindre bekker som kan ha et visst potensiale. Det må imidlertid noe arbeide til med å lage terskler/kulper og legges ut gytegrus, dersom vi skal få fisk til å gyte her. Engabekken renner ut i Sandefjordsfjorden og Røysebekken renner ut i Røysekilen i Lahellefjorden.

I nedre parti av Røysebekken, ligger det stein som benyttes som gangsti.  Dette er noe til hinder og vi vil se på dette.

Engabekken har lav produksjon av yngel.  Dette er også en av de få bekkene vi ikke har observert gå tørr.  Bekken kan få opp yngelproduksjonen ved utlegg av grus i enkelte områder, bygging av terskler og utlegg av en del stor stein for å skape skjul for yngelen, noe vi har planlagt å gjøre.  Vi fører tilsyn med bekken.