Filmer

"Sjøørret fiske i sjøen - Radiomerking av Sjøørret" - en film av Eivind Berulfsen fra vårt arbeid i samarbeid med Gyroprosjektet.  Under arbeidet fanget og merket vi sjøørret med telemetrimerker (type radiosendere) for å kunne spore fiskens vandring langs kysten.

 

"Kultivering - Unneberg-bekken 2016" - en film av Eivind Berulfsen.  Eivind var med oss i 2016 og laget denne filmen, under utlegg av grus ved hjelp av helikopter.  

NRK Østafjells, 6. oktober 2016.  Se deres innslag fra utlegging av grus i Unnebergbekken ved hjelp av helikopter.  Lenk til innslaget på NRKs nettsider her.

 

"Kultivering - Lingumbekken 2014".  Se Eivind Berulfsen sin film fra arbeidet vi gjorde i Lingumbekken 2014.