Det har blitt satt ut gjedde i Bugårdsdammen for flere år siden og man har i dag en god bestand av både abbor, gjedde og karusser i dammen. I forbindelse med rehabiliteringen av Virikdammen, som ligger nedstrøms Bugårdsdammen, ble det laget en fiskesperre i utløpet av Bugårdsdammen. Dette fordi Virikdammen i utgangspunktet skulle være en ren amfibiedam. Kommunen mottok et millionbeløp for dette prosjektet. Dessverre varte ikke entusiasmen så lenge. 2 av ristene som skulle hindre fisken å migrere nedstrøms ble fjernet, da ansvarlig avdeling for parkanlegget i Bugården fant det enklere å la høstløvet flyte fritt gjennom utløpskanalen, enn å fjerne det manuelt i forkant av ristene. Det som var igjen av rister rustet etter hvert opp. Dette har ført til at gjedde og abbor har migrert fritt nedover i vassdraget, har etablert seg i Virikdammen og vandret videre nedover i den sjøørretførende delen.

Fig.1. Resultater fra el. fisket i Virikvassdraget oppstrøms og nedstrøms Virikdammen 2018.

Fig.1. Resultater fra el. fisket i Virikvassdraget oppstrøms og nedstrøms Virikdammen 2018.

Etter vesentlig press fra sffal, ble nye rister satt på plass høsten 2018. Disse ble også påmontert løvsperrerer, slik at oppsamlingen av høstløvet skulle bli enklere. Den videre planen er å tømme Virikdammen, samt el.fiske hele virikvassdraget for å luke ut uønskede arter som blant annet gjedde. Det er videre planer om å bygge enkle gjeddesperrer i nedre deler av Brønnumbekken og Marumbekken. Dette i tilfelle en lignende situasjon skulle oppstå på ny. Vi vil også se på denne muligheten i hovedvassdraget Istre.

Prosjektet er imidlertid avhengig av økonomisk bistand fra kommunen. Når dette skrives ( 05.03.2019 ) er det fremdeles ikke kommet noen avklaring fra kommunalt hold. Ei heller noe plan for en gjennomføring. Sffal har kapasitet til å gjøre denne jobben selv, men her snakker vi om en prinsippsak. Vi har allerede lagt ned vesentlig timer i dugnadsarbeid med rydding og utlegg av gytegrus i vassdraget. Prinsippet er at forurenser skal ta kostnadene ( lovpåfestet ) og i dette tilfelle er det kommunen som har ansvaret for spredning av fremmede arter ned i et sjøørretvassdrag, hvor det også drives med kultivering. Vi følger imidlertid opp dette. Når dette er sagt skal det også sies at vi har et utmerket samarbeid og forhold til miljøavdelingen i kommunen. Denne saken går imidlertid svært tregt, da flere avdelinger er involvert.

Fig.2. Nye sperrer, her med påmontert løvsperre på utsiden av selve fiskesperra. Vannet renner da under løvsperrene og fiskesperra stenger fremdelses for migrasjon av fisk. Det forutsetter imidlertid av systemet renses for løv før det synker. Systemet består av 3 ytre og 1 indre sperre. I tillegg er det montert en indre finrist med 1mm. maskevidde.

Fig.2. Nye sperrer, her med påmontert løvsperre på utsiden av selve fiskesperra. Vannet renner da under løvsperrene og fiskesperra stenger fremdelses for migrasjon av fisk. Det forutsetter imidlertid av systemet renses for løv før det synker. Systemet består av 3 ytre og 1 indre sperre. I tillegg er det montert en indre finrist med 1mm. maskevidde.