Fiskesperre Bugårdsdammen

Fiske-sperre i Bugårdsdammen nedstrøms, oppstrøms-sperre i Brunnumbekken og Marumbekken pga. migrasjon av Gjedde og Abbor fra Virikdammen  nedover i Virikvassdraget.

Her vil det komme informasjon i løpet av kort tid.