Vi har siden 2016, bistått dette prosjektet gjennom å være med å fange sjøørret som deretter har blitt merket med en radiosender i buken. 

Målet er å logge fiskens vandringsmønster fra Drammensvassdragene og ut Oslofjorden for å studere smittefaren av gyro fra Drammensvassdraget, inkludert Lierelva og Sandeelva, videre til Glomma og Numedalslågen.

Arbeidet er gjort som dugnad sammen med andre sportsfiskere.  Vi vil fortsette å bistå i dette arbeidet, og vil annonsere nye «fangstdugnader» på vår facebookside og her på vår hjemmeside, når det blir aktuelt.

Fisken har vært bedøvet og frarådes å spises.  Fanger du en merket fisk som du tar med hjem, og du finner en sender i buken, ønskes senderen sendt til Thrond Haugen, professor ved NMBU.  Floy-tag merkene som er festet i underkant av fiskens halefinne er hvite og inneholder epostadressen thha@nmbu.no og Haugen kan kontaktes på denne e-postadressen.

Les mer på prosjektets egen hjemmeside (eksern lenk).

Her kan du se film fra merkingen som ble gjort høsten 2017: