Haslebekken

Haslebekken var engang en større bekk som startet nord på jordene ved Åbol. Nå ligger 80% av bekken i rør. Ca.300meter av bekken nord for brua ved foten av Gjekstadbakken har potensiale som gytebekk. 

Bekken går for det meste gjennom jordbrukslandskap og industriområder.  Det har dessverre vært mye uønsket utslipp fra noe av industrien.  Vi har hatt fokus på denne problematikken.

Ved springflo og stor nedbør har det vært flomproblematikk ved brua mot Gjekstad.  Dette er noe kommunen har jobbet med i mange år og vi håper vil bli løst.

I 2018 la vi ut gytegrus for første gang i bekken (ca 60 tonn) i tillegg ble det bygd noen terskler for å få litt mer fart på vannet i enkelte områder.

De kommende årene vil vi se litt på kantsoner og beplantning av disse, i tillegg til å ha tilsyn og gjøre enklere vedlikehold av bekken.

Les gjerne også artikkel i Sandefjord Blad her - for abonnenter (+)