Himbergbekken og Grisebekken

Himbergbekken går gjennom mye urørt skog og noe myrområde.  Dette medfører mange oppgangshinder og vi har stort fokus på dette.  Bekken har vært en av de mest produktive bekkene i fylket, men senere år er det blitt mye sand og dårlige gyteforhold i den.  Her ser vi på muligheter for å bedre gyteforholdene.

Grisebekken er en liten sidebekk/grøft til Himbergbekken.  Den går i åpent jordbrukslandskap.  Ved stor vannføring (flom) er det ofte blitt observert stor pågang av fisk.  Gytingen skjer ofte innenfor en veldig kort tidsramme.  Vi er i god dialog med grunneier vedrørende å bygge voll, for å unngå tilsig/utslipp av gjødsel til bekken.

Hegren er også blitt ett problem ved at den tar mye yngel i begge disse bekkene, i tillegg til voksen fisk.  Vi vil prøve å dokumentere dette nærmere, i tillegg til å etablere mer skjul for yngelen slik vi har gjort i andre bekker.