BEKKENE I SANDEFJORD

ISTREVASSDRAGET

Ønsker du å gi et lite bidrag ? Vipps til 25077 eller send til kontonr. 1503.78.13807


Istreelva er det største vassdraget som produserer til Sandefjordsfjorden. Det renner ut i Hemkilen naturreservat. Vassdraget har mange sidebekker som danner selve hovedløpet. Vassdraget starter nordøst i Larvik kommune og renner sammen med Virikvassdraget ved Hem bro. Vassdraget blir et grense -vassdrag med Sandefjord kommune ca. 600 meter nord for utløpet. Bekkens starter oppe på Himberg. Vi kaller denne bekkestrengen Himbergbekken. Denne starter i en liten flik av Sandefjord kommune, men mesteparten renner i Larvik kommune. Etter noen hundre meter møter den en ny bekkestreng som vi kaller Grisebekken. Denne starter ved riksvei 180 og renner via eiendommen Furrustadveien 180, som er et gårdsbruk som driver stort med gris. Derav navnet på bekken. Etter bekkene har rent sammen tar bekken navnet Lindhjembekken. Etter ca. 600m møter bekken igjen et sidevassdrag. Vi kaller denne bekkestrengen Lingumbekken, da den renner gjennom et område som heter Lingum. Etter ca. 2 km videre sydover renner Håkestadbekken inn i Linhjembekken. Her gjør bekken en sving og renner østover. Etter ca. 400 meter renner bekken fra Vittersøtjønna ut i Lindhjembekken og etterhvert tar bekken navnet Istrevassdraget.
Dette bekkesystemet er det vassdraget vi har lagt ut mest gytegrus i. Dette fordi det er det vassdraget som produserer mest fisk til Sandefjordsfjorden. Det er lagt ut over til sammen over 600 tonn grus i hovedvassdraget og sidebekkene. Til sammen har vassdragene vest for Sandefjord sentrum fått mellom 800 og 900 tonn med grus de siste årene. Alle vannsystemet produserer til Sandefjordsfjorden.