Istreelva begynner der Lindhjembekken og Håkestadbekken møtes og renner ut i sjø.  Elven renner gjennom variert landskap med både bebyggelse, jordbruk og skog.

Istreelva er preget av mye farge, på grunn av store områder med leire.  Munner ut i Hemkilen ved Storøya og treffer Virikbekken ved Hembrua.

Vi har gjort mange tiltak i området ved Slottet, hvor vi har ryddet skog, rensket i elva, lagt ut ca 90 tonn med gytegrus, bygd terskler og lagt ut mye stor stein.  Ved Nordre Hybbestad (Kleppaker) er det lagt ut ca 200 tonn grus, bygd terskler og laget skjul ved hjelp av store steiner.  Hybbestad (Kujordet) er det området det er lagt ut mest grus i elva.  Ved Søndre Hybbestad er det også gjort mye arbeid. Alt dette arbeidet er gjort over mange år.

Istreelva var også der vi startet arbeidet vårt i 2009 og lagt ned absolutt mest arbeid.  Første gang vi registrerte gytefisker i denne elva, fant vi kun tre gytegroper på Hybbestad og Hybbestad Sør.  Året etter de første tiltakene var gjort disse to stedene, registrerte vi nærmere 40 gytegroper.  Istreelva med sidebekker er det største og mest produktive området i Sandefjord.

Arbeid videre i denne elva, vil være mindre tiltak med fokus på supplere og vedlikeholde det som allerede er gjort, spesielt med fokus på bedre skjul for fisken da Hegrene har etablert seg også her.