Istreelva med sidebekker

Istreelva har flere sidebekker og starter lengst opp med Himberg- og Grisebekken som går sammen til Lindhjembekken.  Dette, sammen med Lingum- og Håkestadbekken danner Istreelva som til slutt munner ut i Hemskilen naturreservat, ca. 150 -200 meter syd for Hem - Bru.

Filmen under viser arbeid som ble gjort i Lingumbekken 2014.