Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/3/s/sffal/www/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/3/s/sffal/www/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/3/s/sffal/www/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/3/s/sffal/www/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/3/s/sffal/www/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/3/s/sffal/www/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/3/s/sffal/www/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/3/s/sffal/www/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/3/s/sffal/www/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/3/s/sffal/www/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Lakseførende vassdrag – Sandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk

Kommunen har fått 2 nye laks og sjøørretførende vassdrag i forvaltningområdet. Det er Hagenesvassdraget og Aulivassdraget.

Hagenesvassdraget består av 4 separate elvestrekninger; Storelv og Skorgeelva som renner inn i Goksjø, Hageneselva som renner ut av Goksjø og inn i Åsrumvannet og Svartåa som munner ut i Hageneselva ved Skolihølen.  Vassdraget munner ut i Nummedalslågen ved Sundet bro. Grunneierenes Fiskeforening Andebu og Hedrum – GFAH, forvalter vassdraget. Det settes årlig ut yngel og fisketrappa ved Bakkane er blitt oppgradert. Fiskesesongen starter 15 august og slutter 10 oktober. Fiskekort gjelder for Skorgeelva, Hageneselva og Svartåa. Kort fåes kjøpt på Holmen Gård og på nett www.hageneselva.no samt www.isystem.no/fiskekort/ Husk desinfisering av redskapen. Kortpriser er kr. 250,- for døgnkort og kr. 1000,- for sesongkort.

Aulivassdraget inkluderer sideelven Merkedammselva som har sitt utløp i Merkedammen og renner inn i Aulielva rett nord for Låne.  Elva krysser kommunegrensa mot Tønsberg rett syd for Hesby.  Vassdraget er laks og sjøørretførende opp til Borgen mølle. Den har også flere mindre sidebekker som er sjøørretførende.  Elva forvaltes av Aulivassdragets elvelag og fiskekort kan kjøpes via SMS til 47 40 79 00.
SF179D1 = Døgnkort kr. 50,-.
SF179S1 = Sesongkort kr. 200,-.
Gjelder både Aulielva og Merkedamselva.

NB:  Kortpriser er pr. 2018 og vi tar forbehold om endringer.