Linker

Nedenfor har vi samlet sammen linker med nyttig informasjon om kultivering og annet relevant informasjon.

Litteratur

Praktisk Fiskestell; av Bjørn Wegge
http://www.nb.no/nbsok/nb/73570656c8931e240051319df46e9a8f?index=1#0

Nye Generasjoner – verd å ta vare på: Fagrådet for laks og sjøørret østlandet
http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2015/01/sj%C3%B8%C3%B8rretbekk.pdf

Prosjekter og forvaltning

Gyroprosjektet – Oslofjorden
www.gyrofri.no

Sjøørretprosjektet i Vestfold
https://www.njff.no/fylkeslag/vestfold/Sider/Fiske.aspx

Vannportalen
http://www.vannportalen.no

Offentlige og andre instanser

Akvaplan-Niva
http://www.akvaplan.niva.no/en/

Fagrådet for laks og sjøørret østlandet
http://www.fagrad.com/

Forskningsrådet MARINFORSK
http://www.forskningsradet.no/prognett-marinforsk/Forside/1254009007195

Forum for Natur og Friluftsliv; Landsomfattende portal
http://www.fnf-nett.no

Fylkesmannen; Statlig/landsomfattende portal
https://www.fylkesmannen.no/

Statens Naturoppsyn; Statlig/landsomfattende portal
http://www.naturoppsyn.no/

Villaksportalen; Miljødirektoratet
http://www.miljødirektoratet.no/villaksportalen

Diverse Danske og Svenske nettsider

Fiskepleje – Danske Tekniske Universitet
http://www.fiskepleje.dk/

Gydebanke
http://www.gydebanke.dk

Seatrout.dk
http://seatrout.dk/miljoe-og-havoerreder/

Praktisk fiskevård; Sveriges sportsfiske och fiskevårdsförbund
http://www.sportfiskarna.se/Milj%C3%B6/Praktisk-fiskev%C3%A5rd