Melsombekken starter i Akersvannet. Ved brua over bekken, på riksvei 303 ved Melsom barneskole, renner sidebekken Skjærsnesbekken inn i hovedvassdraget Melsombekken. Det hele munner ut i Melsomvik. Siden bekken renner ut fra Akervannet regner vi med at andre arter enn sjøørret også finnes i vassdraget. Også denne bekken har god oppgang av fisk og det produseres mye yngel.

Bekken er en av Sandefjords «nye bekker» etter kommunesammenslåingen.  Vi har foreløpig ikke gjort noe særskilt arbeid i bekken.  Vi har vært i kontakt med grunneiere bla Melsom Skole for å se på muligheter for samarbeid fremover.

Ved Mølla, er det en installasjon som fungerer som en fiskesperre.  Selve Mølla er vernet, men vi håper å kunne gjøre noe som kan gi fri oppgang for fisken.

Skjærnesbekken kjenner vi lite til.  Men, den påvirkes av hinderet ved Mølla.  Når eventuell fjerning av hinder er gjort, vil vi se på tiltak som bør gjøres også i denne bekken.