Merkeprosjektet

 

FLOY3

 

SFFAL har satt i gang merking av sjøørret. Merkeprosjektet er ledet av Guttom Christensen ved Akvaplan Niva. SFFAL står for det tekniske. Prosjektet vil gi oss verdifulle opplysninger om vandringsmønster og oppvekstområder for sjøørreten i Sandefjord og omegns fjordområder. Vi har startet opp med floymerker i forbindelse med et kurs i merking i regi av Akvaplan Niva. Et floymerke er et lite plastmerke som festes i under/bak-kant av ryggfinnen. Merket har et unikt nummer og en epost-adresse. Fanget fisk blir rapportert til denne adressen, slik at vi kan plotte den inn på kartet. Det jobbes også med å lage en applikasjon som skal gjøre rapporteringen enda enklere. Vi starter for fullt med merkinga i 2017.
Fra høsten 2017 håper vi også å komme i gang med telemetri-merking. Da settes en sender inn i buken på fisken. Senderen gir fra seg et signal som fanges opp av en lyttebøye. På denne måten kan fiskens vandring plottes. Merkeprosjektet som er satt i gang i Sandefjord vil også gi verdifulle tilleggsopplysninger til Gyroprosjektet i Oslofjorden, når det gjelder vandringsmønstret og oppvekstområdene for sjøørret.
SFFAL ønsker å tilby bedrifter i nye Sandefjord kommune å være med å støtte dette prosjektet. Arbeidet med merkingen gjøres på dugnad. Dette er også et prosjekt som går hånd i hanske med den dugnad som allerede utføres med habitatsforbedrende tiltak i våre gytebekker i kommunen. Som bedrift kan man altså være med på å gjøre noe for miljøet og den verdien sportsfiske etter sjøørreten representerer for innbyggerne i Sandefjord og omegn.
Vi har laget 3 pakker som din bedrift kan velge mellom og kjøpe. Ta kontakt med Tore Guthu på tlf. 90657595 eller epost. post@sffal.no og du vil få full informasjon om prosjektet. Vi håper Deres bedrift vil være med og støtte opp om dette.

 

SFFAL vil komme med mer utfyllende informasjon om prosjektet i løpet av våren 2017.