Unnebergbekken og Rovebekken starter i Torpregionen og renner ut i Lahellefjorden. Unnebergbekken har også 3 sidebekker – Hjertåsbekken som renner ut i hovedvassdraget ved Hjertås, samt bekken som renner forbi Blåkors – vi har kalt den Blåkorsbekken og som ender ut i Frombekken, som igjen renner ut i Unnebergbekken. Sammen med Istrevassdraget og Rovebekken er dette gamle Sandefjord kommune sine viktigeste gytebekker. Nå kan vi også føye til Vårnesbekken. Disse fire hovedvassdragene har en høy prioritering i tiden fremover.  Arbeid i Rovebekken utføres av Rovebekkens venner og Sandefjord Jeger og Fisk har tatt ansvar for jobbene som må gjøres i Unnebergbekken.b

Her en liten film fra jobb som ble gjort i 2016