Vårnesbekken ligger i vår nye storkommune, sammen med to andre sjøørretførende bekker. Den renner ut i sjøen ved mellom Vårnes og Storevar. Hovedløpet starter nord for Torp flyplass og har flere sidebekker. Dette er en flott bekk med god oppgang av sjøørret.

Vi har seneste årene blant annet fjernet oppgangshindre og gjort arbeider med å kartlegge bekken for å bedre gyteforholdene.  Vi har etablert god kontakt med grunneiere langs bekken og sammen med dem også se på flomproblematikk i enkelte områder.