app forside fangstapp

Her er forsiden hvor du kan velge å registrere fangst eller lese mer om appen og prosjektene.

I forbindelse med vårt merkeprosjekt, har vi utviklet en egen app som kan brukes på android og apple-produkter.  Formålet med appen er først og fremst å samle inn data og sende en rapport med nødvendig informasjon til merkeeiere. 

Vi har også gitt fiskere mulighet til å samle inn sine egne data og på den måten føre dette inn i for eksempel fiskedagbok, i etterkant av turen.

I tillegg til SFFAL, benyttes appen av Gyroprosjektet og NMBUs Havabborprosjekt.  Du kan lese mer om prosjektene her.  Har du ett merkeprosjekt hvor vår app kan benyttes, ta gjerne kontakt for nærmere informasjon og avtale!

 

Her fyller du inn data og sender inn rapporten.

Her fyller du inn data og sender inn rapporten.

Appen har valg mellom å rapportere fangst av laks, sjøørret, sjørøye, havabbor og ørret.  Videre registreres id-nr på merket fisk, fangstdato, sted, lengde og vekt på fisken og om fisken er satt ut igjen eller ikke.  Vi har også lagt inn ett fritekstfelt hvor annen informasjon kan rapporteres, f.eks om fisken hadde lus, var utgytt, blank, farget osv.  

Flere merkeeiere/prosjekter er lagt inn  i appen. Ved registrering av merket fisk, velges rett merkeeier i en enkel drop-meny.  Benytt da lik e-postadresse som står på merket.

 

I tillegg til å rapportere merket fisk, kan den også brukes som en personlig rapportering av umerket fisk. Det oppgis da ikke noen opplysninger om merket, men det fylles valgfritt inn informasjon i de andre feltene. I tillegg legger du din egen epostadresse i feltet for dette. Rapporten sendes så til din oppgitte e-postadresse og etter endt fisketur, kan du i ro hjemme, føre inn informasjonen i egen fangstdagbok.  Her kan selvfølgelig også fritekstfeltet benyttes om du har annen info du ønsker å ta vare på for egen interesse.

I kartet kan du lett plotte inn fangstområdet

I kartet kan du lett plotte inn fangstområdet

Appen er tilgjengelig for Android  og Apple.

Vi vil understreke det ikke innhentes eller lagres noen form for personopplysninger!

For Android:
Last ned appen her

For Apple:
Last ned appen her

Kategorier: Forvaltning

1 kommentar

Gyroprosjektet – dataloggere – Sandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk · 01.06.18 15:37

[…] I tillegg til de små senderne, er fiskene merket med ett floymerke. Dette er et lite plastmerke som er festet i bakkant av ryggfinne og har en epostadresse og et nummer.  I dette prosjektet er floymerket farget hvit og har epostadressen thha@nmbu.no.  Vi ber om at merket fisk blir sluppet ut igjen, dersom noen skulle fange merket fisk.  Det blir satt stor pris på om man sender inn nummeret på merket til eposten som også står på merket, sammen med fangststed og lengde.  En slik registrering kan også gjøres via applikasjonen "Fangst" som du finner mer informasjon om på våre hjemmesider. […]

Lukket for kommentarer.