Veterinærinstituttet har påvist Gyrodactylus salaris i Selvikelva i Sande kommune. Dette er første gang parasitten er påvist i denne elva. Les mer på Veterinærinstituttet sine hjemmesider.

Mattilsynet har også publisert en sak om dette, hvor de også skriver om nødvendig aktsomhet i forbindelse med aktiviteter som kan være smittebærende. Les om dette her.