Her vil SFFAL komme med informasjon om alle våre pågående og fremtidige prosjekter.

Dette gjelder bl.a;

Fiske-sperre i Bugårdsdammen nedstrøms, oppstrøms-sperre i Brunnumbekken og Marumbekken pga. migrasjon av Gjedde og Abbor fra Virikdammen  nedover i Virikvassdraget.

Nye Sandefjord Kommune involverer også nye vassdrag i våres arbeidet. Her har vi startet med registreringsarbeid i henhold til Sjøørretprosjektet med Vårnes, Melsom og Rakkevikbekken. Vi vil også se nærmere på våres nye lakseførende vassdrag.

Vil forsetter rehabiliteringen av alle eksisterende vassdrag og fortsette arbeidet med å få satt på plass en plan vedr. Holtanbekken.

Forprosjekt med Sandefjord Kommune med Haslebekken er påbegynt.