VASSDRAG I SANDEFJORD KOMMUNE

Sandefjord kommune, har ett stort nettverk av bekker og små elver.  Etter kommunesammenslåingen inngår det også noen lakseførende vassdrag.  SFFAL har hovedfokus på de fleste sjøørretførende bekkene i kommunen.  I tillegg arbeider «Rovebekkens Venner» i Rovebekken, og Sandefjord Jeger og Fisk har tatt ansvar for Unnebergbekken.

SFFALs mål er å sørge for best mulig gyteforhold for sjøørreten i distriktets vassdrag slik at bestanden opprettholdes/økes.  Vårt hovedfokus er å sørge for fri ferdsel for fisken ved å fjerne oppgangshindere, legge ut gytegrus og på andre måter forbedre habitatet for fisken.

Har du lyst å hjelpe oss i det praktiske arbeidet, er det bare å ta kontakt!

I menyen kan du lese litt mer om de forskjellige bekkene.