Bekken starter der Himberg- og Grisebekken møter hverandre og danner Lindhjembekken.  Strekker seg videre ned til Håkestadbekken hvor Istreelva begynner.  Lindhjembekken går gjennom dyrket mark og spredt vegetasjon.

I perioden 2014-2016 gjorde vi flere tiltak, bla med utlegg av gytegrus og mye stor stein på dette strekket.  Det var viktig å få gjort disse tiltakene da vi tidligere observerte mye stor hunnfisk som ikke fant egnede områder for å gyte og slapp seg ned igjen.  Nå ser vi de gyter også i dette området som produserer bra med yngel.

Bekken skal tilføres mer gytegrus og stor stein for å fiksere grusen bedre.