Nedenfor har vi samlet sammen linker med nyttig informasjon om kultivering og annet relevant informasjon.

Litteratur

Praktisk Fiskestell; av Bjørn Wegge (Nasjonalbiblioteket)

Nye Generasjoner – verd å ta vare på: Fagrådet for laks og sjøørret Østlandet

Prosjekter og forvaltning

Gyroprosjektet – Oslofjorden

Sjøørretprosjektet i Vestfold

Vannportalen

Offentlige og andre instanser

Akvaplan-Niva

Fagrådet for laks og sjøørret Østlandet

Forskningsrådet MARINFORSK

Forum for Natur og Friluftsliv; Landsomfattende portal

Fylkesmannen; Statlig/landsomfattende portal

Statens Naturoppsyn; Statlig/landsomfattende portal

Vestfold fylkeskommune Vannforvaltning

Villaksportalen; Miljødirektoratet

Diverse Danske og Svenske nettsider

Fiskepleje – Danske Tekniske Universitet

Gydebanke

Seatrout.dk

Praktisk fiskevård; Sveriges sportsfiske och fiskevårdsförbund