BEKKENE I SANDEFJORD

MARUMBEKKEN

Ønsker du å gi et lite bidrag ? Vipps til 25077 eller send til kontonr. 1503.78.13807


Fig. 1 og 2. Fra utlegget av gytegrus i 2017.

Marumbekken starter nord for golfbanen ovenfor jernbaneovergangen og munner ut i Virikbekken ca. 200meter etter kulverten på riksvei 170 Haneholmveien. Bekken har mange fine partier og det er også tidligere også lagt ut gytegrus her. Sffal la ut nye 90 tonn ved golfbanen i 2017. Det ble observert mange nye gytegroper allerede første høst etter utlegget. I 2019 skal nye 90 tonn ut lenger syd i vassdraget og det skal også bygges en gjeddesperre før utløpet til Virikbekken. Dette for å hindre gjedde fra Virikbekken å migrere oppstrøms Marumbekken.
Det skal også gjøres utbedringer og etableres en ny fangdam oppe ved nordre del av golfbanen. Her er det en gammel dam som bekken renner gjennom, men som holder på å gro igjen. Planen er at denne dammen også skal fungere som et fordrøyningsbasseng og som et vannmagasin, hvor man har muligheter til å slippe på litt vann i tørkeperioder. Området nede ved Dammane skal også volles opp, da bekken fører yngel inn i sandgropene på golfbanen ved flom.