Applikasjonen er utviklet på oppdrag fra Sandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk (SFFAL).  Formålet er å kunne innrapportere gjenfangst av merket fisk og som en personlig fangstrapport.  Applikasjonen kan benyttes av flere organisasjoner og prosjekter.  Den finnes både for Android og Apple.

I tillegg til SFFAL, benyttes appen av Gyroprosjektet og NMBUs Havabborprosjekt.  Du kan lese mer om prosjektene her. Vi håper flest mulig fiskere vil laste ned og ha denne appen tilgjengelig, for å kunne rapportere gjenfangst av merket fisk.

Applikasjonen lagrer ikke informasjon som kan knyttes til brukeren!

Her kan du se en liten video, som viser hvordan appen kan brukes.

For Android:
Last ned appen her

For Apple:
Last ned appen her

Ønsker du tilgang til å benytte applikasjonen til eget prosjekt, eller har spørsmål, kontakt SFFAL på post@sffal.no.