Alt arbeid vi gjør, er basert på frivillighet og ulønnet arbeid.  Vi finansierer i dag våre kostnader i forbindelse med arbeidet vi gjør, med støtte fra fylket, kommune, næringsliv og andre som på en eller annen måte ønsker å bidra.

Bedrifter:  Ønsker du på en eller annen måte å støtte oss, økonomisk eller på annen måte, ta kontakt på post@sffal.no.

Sportsfiskere:  Vi savner ofte ekstra arbeidshjelp når vi er ute og jobber i vassdragene.  Det kan være alt fra å registrere gytegroper og oppgangshindre til det å være med på dugnader når det skal ryddes eller legges ut ny gytegrus.  Ta gjerne kontakt dersom dette er arbeid du vil delta i, eller følg oss på Facebook hvor vi vil annonsere dugnader hvor vi trenger hjelp.

Du kan også støtte oss direkte: 
Vipps til #25077 (Sandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk)
Bankkonto 1503 78 13807
Alle som støtter oss med kr. 200,- eller mer, får tilsendt ett merke som kan settes på f.eks linekurven, som viser du støtter vårt arbeid.  Husk å send navn + adresse sammen med innbetalingen.