Bekkene ryddes

Den seneste tiden, er det fjernet mange oppgangshindre i bekkene våre.  Spesielt Tore og Christian har vært mye ute for å følge med på hvordan situasjonen er, også med tanke på oppgang av fisk.  Under disse turene er det funnet flere «propper» hvor fisken vil ha store problemer å komme forbi. (mer…)